Startdata

Informatie

Ecologisch Adviseur

Ecologisch Adviseur Basecourse

Inhoud

Bij de opleiding Ecologisch Adviseur leer je hoe je concreet advies uitbrengt aan natuurbeschermingsorganisaties, projectontwikkelaars en overheidsinstanties. Je ontwikkelt inzicht in de complexe processen en interacties van de ecosystemen. Je ontdekt hoe je door middel van onderzoek kunt aantonen welke maatregelen genomen moeten worden. Na afronding heb je een sterke theoretische basis van waaruit je onderbouwde adviezen en oplossingen met overtuiging kunt presenteren.

Het is een praktijkgerichte opleiding waarmee je direct aan de slag kunt in het onderzoek- en advieswerk. In interactieve lessen ontwikkel je inzicht in de vorming van ecosystemen en de rol die menselijke activiteit daarin speelt. Je leert in korte tijd op welke manieren de relatie tussen mens en natuur wordt verstoord en welke oplossingen voorhanden zijn. Wat de voor- en nadelen van deze oplossingen zijn en op welke manier prioriteiten kunnen worden gesteld. Je maakt kennis met de belangrijkste onderzoeksvormen. Je leert verkregen informatie te toetsen en te vertalen naar praktische oplossingen en keuzes. De opleiding Ecologisch Adviseur geeft je de benodigde handvatten om een positieve bijdrage te leveren aan natuurbescherming en -ontwikkeling

Niveau

De opleiding Ecologisch Adviseur wordt gegeven op hbo-niveau (NLQF 6). Een hbo- of wo diploma is aan te raden als vooropleiding, maar is geen vereiste voor deelname. Goede beheersing van de Engelse taal is echter wel noodzakelijk omdat een deel van de verplichte literatuur in het Engels is.

Programma

De opleiding bestaat uit 4 modules:

Module 1: Inleiding Ecologie
 • Basisbegrippen, voedselrelaties, ecologische kringlopen
 • Evolutie, taxonomie en biodiversiteit 
 • Soorten, bedreigingen, behoud & bescherming
Module 2: Ecologie & Maatschappij
 • Relatie mens & ecosystemen
 • Mens & natuur, stadsecologie en ecologie & landbouw
 • Klimaatverandering en stikstofcrisis
Module 3: Ecologie in Nederland
 • Vorming van Nederland, belangrijkste ecosystemen en cultuurlandschappen, oude beheervormen
 • Biodiversiteit, natuurbeleid, natuurbeheer
 • Wet- en regelgeving
Module 4: Ecologisch onderzoek & advies
 • Onderzoeksbenaderingen en -opzet, verschillende onderzoeksvormen (deel 1)
 • Verschillende onderzoeksvormen (deel 2), toolkit
 • Resultaten en interpretatie, verslag uitbrengen
 • Ondernemersvaardigheden
Beroepsperspectief

Het beroepsperspectief voor Ecologisch Adviseurs is gunstig, en dat is niet zonder reden: nu Nederland zich zo in ecologische problemen bevindt zijn ecologische kennis en vaardigheden op bachelor niveau erg gewild. Veel van de Ecologisch Adviseurs beginnen een eigen adviespraktijk en bieden hun diensten aan (bijvoorbeeld aan de bouwsector). Via het Europees erkende diploma Ecologisch Adviseur toon je aan dat je beschikt over ecologische kennis op bachelor niveau. We merken dat afgestudeerden ook toegang vinden in de publieke sector (mogelijk omdat hier gemakkelijker in deeltijd kan worden gewerkt dan in een eigen onderneming).

Naast een baan in de advieskant zien we dat afgestudeerden ook aan de slag gaan met beleid vormgeven of een bijdrage daaraan leveren. Denk hierbij aan het beleid voor natuurbeschermingsorganisaties, binnen gemeentes, provincies of waterschappen. Maar ook het opstellen van beheer- of monitoringsplannen voor Natura2000-gebieden is een mogelijkheid. Als ecologisch adviseur kun je ook een rol vervullen in educatie. Zoals het geven, organiseren of stimuleren van natuuronderwijs. Voorlichter of woordvoerder zijn voor natuurbeschermings- of campagneorganisatie of als gids op natuurtochten. Kortom de carrièremogelijkheden zijn zeer divers!

Prijs

Prijs € 2.990,00
Totaal € 2.990,00

Planning


Inschrijven
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IPD opleidingen via telefoon: 030 - 244 77 30 of e-mailadres: info@ipd-opleidingen.nl.